Tidligere spil på Hammermøllen

1988        Heksens datter               Finn Vadmann                             Bent Nørgaard

1989        Eventyrspillet                 Teatergruppen                            Morten Morell

1990        Kaperen                          Bent Nørgaard                            Bent Nørgaard

1991        I Guder                           Teatergruppen                            Morten Morell  

1993        Erik Gudmand                 Erik Thygesen                             Bent Nørgård

1995        En stor kanon                 Thomas Malling                           Thomas Malling

1997        Skoven er en drøm          Erik Thygesen                             Wladimir Herman

1999        Figaros Kvinder               Bent Nørgaard                            Wladimir herman

2001        Kaperen  2                      Bent Nørgaard                            Malene Krogh

2003        Strandvaskeren               Thomas Høg                                Sune Svane kier

2005        Feberkysten                   Thomas Høg                                 Gorm Worsaae

2007        Oktobernatten                Thomas Høg                                Mia Tullberg

2009        Hex                                Søren Launbjerg m. fl.                 Michael Mathiesen

2011        Pan                                Thomas Høg m. fl.                        Michael Mathiesen

2013        Pinsefesten                    Thomas Malling                             Thomas  Malling

2015        Kongen af Hellebæk       Marie Markvard Andersen               Dan Schlosser

2017        Schimmelmands Hest     Anja Rasmussen, Henrik Holm,       Anja Rasmussen, 

                                                    Marie Madvig Nelson,                    Henrik Holm

                                                    Kasper Ewald                                Kasper Ewald

2019        Hemmeligheden