Links til andre grupper

Links til Hammermøllens aktiviteter:

Hammermøllen: www.hammermollen.dk
Hammermølle cafeen: www.cafehammermollen.dk
Hammermøllens Syngepiger: www.hamsy.dk

 

Links til relaterede grupper:

Helsingør Teaterkontor: www.helsingor-teater.dk 
Kohavens venner: www.kohavensvenner.dk 
Dansk Amatør Teater Samvirke/DATS: www.dats.dk 
DATS Frederiksborg Kreds: www.fakdats.dk 
Teatergruppen Madam Mangor: www.madammangor.dk 
Teatergruppen Mastodonterne: www.mastodont.dk 
Musikteatergruppen Ragnarok: www.ragna.dk 
Teatergruppen Teaterbøtten: www.teaterboetten.dk